ÁSZF

A web-áruház üzemeltetője és a termék forgalmazója az Ilona Med GmbH
Székhely: 7022 Schattendorf, Hauptstraße 157.
Levelezési cím: 7022 Schattendorf, Hauptstraße 157.
E-mail cím: info@biocannabisol.at

Panaszkezelésre a következő elérhetőségeken forduljon bizalommal hozzánk:

Telefonszám: +36 20 293 6807
Levélcím: Ilona Med GmbH | 7022 Schattendorf, Hauptstraße 157
E-mail cím: info@biocannabisol.at


SimplePay Bankkártyás fizetés esetén

Tudomásul veszem, hogy az Ilona Med GmbH 7022 Schattendorf, Hauptstraße 157. adatkezelő által a https://ilonamed.at felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff


1. Jelen általános szerződési feltételek – továbbiakban ÁSZF – célja, hogy az Ilona Med GmbH által üzemeltetett honlapon (biocannabisol.at), illetve annak „Shop”-jában történő rendelés, vásárlás szabályait rögzítse.

2. A honlapon történő vásárláshoz szükséges regisztráció. Aki regisztrál, az a regisztrációval elismeri, hogy a jelen ÁSZF-et, Adatvédelmi nyilatkozatot elolvasta, Működési- és Etikai Szabályzatunkat és az abban foglaltakat megértette, melyekkel egyetért.

3. Alkalmi fogyasztóként, vásárlóként valamint regisztrált ajánlóként is megtehető a vásárlás. Aki ajánlói regisztrációval rendelkezik a cég által biztosított aldomain oldalon, a regisztrációs nevének (számának), illetve a hozzá tartozó jelszavának megadásával bármikor leadhatja rendelését, a szállítási cím, illetve a fizetési mód pontos megadásával, mely alkalmanként módosítható.

4. A regisztráció, valamint a rendelés során megadott adatait a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok szerint megőrizzük, azt harmadik személyeknek nem szolgáltatjuk ki. A rendelés során megadott adatai a futárszolgálat részére a kiszállítás érdekében, célzottan kerülnek átadásra.

5. A honlapon megtalálja az Ilona Med GmbH által forgalmazott termékre (termékekre) vonatkozó információt, termékleírást, valamint a Shop-ban megtalálja minden termék fizetendő árát.

6. Megkezdett rendelés leadásakor a „kosár kiürítése” gomb segítségével lehetősége van a megrendelt termék/termékek mennyiségét, típusát módosítani, vagy a megkezdett rendeléstől, vásárlástól elállni.

7. A megkezdett rendelésben a termékválasztás gombra kattintva, lehetősége van a virtuális kosárba újabb terméket helyezni.

8. Minimális rendelési összeghatár nincs.

9. A szállítási költségének összege a megrendeléskor minden esetben feltüntetésre kerül, a szállítási költség országon belül fizetési módtól független, nem változik, biztosítási díjat tartalmaz. Nemzetközi szállítási díj súlytól, értéktől függően változik, megrendeléskor minden esetben feltüntetésre kerül.

10. A megrendelés beérkezését követően a rendszer automatikusan visszaigazolást küld a megrendelésről az Ön által megadott e-mail címre.

11. A kiszállítás kezdeményezéséről az Ön által megadott email címre értesítőt küldünk ennek megérkezésétől számítottan (kézbesíthetőségtől függően) 24-48 órán belül a megadott címre szállítják a megrendelést.

12. A megrendelések feldolgozása és kiszállítása hétköznapokon, illetve munkanapokon történik.

13. A megrendelt terméket/termékeket a következőképp fizetheti meg:
• Fizetés áruátvételkor – személyes átvétel vagy utánvétes csomagküldés esetén
• Fizetés banki átutalással *
• Fizetés banki befizetéssel*

* Banki átutalás, befizetés esetén a megrendelt termékek kiszállítását csak és kizárólag az ellenérték befizetését követően, a cég számláján történt jóváírás után áll módunkban teljesíteni.
** Bankkártyás fizetést regisztráció esetén nem tud használni, amikor az aldomain oldal létrehozása megtörtént, egymáshoz tudnak a terminálok csatlakozni, így lehetőség nyílik a bankkártyás fizetésre.

14. A vásárlót, a fogyasztót 14 munkanapon belül megilleti a megrendeléstől való elállási jog. Már kiszállított és átvett termék esetén, csak és kizárólag bontatlan csomagolásban visszaküldött terméket áll módunkban visszavenni. A szállítás költsége ez esetben a fogyasztót terheli. Előre utalás, vagy átvételkor történt megfizetés esetén a szolgáltató a vásárló, fogyasztó által kifizetett összeget legkésőbb 30 napon belül visszafizeti.

A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek
A fogyasztó nem gyakorolhatja az elállás jogát
• romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
• olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követően felbontása után nem küldhető vissza;

15. A fogyasztó panaszával az alábbi szervekhez is fordulhat: Békéltető Testület
A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése. E célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
A békéltető testület a megyei (fővárosi) Kereskedelmi és Iparkamarák (a továbbiakban: Kamara) mellett működő független testület.
Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes.
A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg.

Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – a lakóhely vagy tartózkodási hely alapján illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
A fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi – a szerződés létrejöttére, érvényességére, joghatásaira és megszűnésére vonatkozó rendelkezések kivételével –
a) a forgalmazással, szolgáltatásnyújtással,
b) a gyermek- és fiatalkorúak védelmével,
c) a fogyasztói csoporttal,
d) a panaszkezeléssel, ügyfélszolgálattal, fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatásával, valamint
e) a vállalkozás válaszirat küldésére vonatkozó – békéltető testületi eljárásban fennálló – kötelezettségével összefüggő, e törvényben és a végrehajtására kiadott jogszabályokban foglalt rendelkezések betartását, és eljár azok megsértése esetén.

A fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi a külön jogszabályban fogyasztóvédelmi rendelkezésként meghatározott rendelkezések betartását, és – ha a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény eltérően nem rendelkezik – eljár azok megsértése esetén.
A fentieken túl, ha külön törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi
a) az árufogyasztók számára való értékesítésére,
b) a fogyasztóknak forgalmazott termék minőségére, összetételére, csomagolására,,
c) a fogyasztóknak értékesítésre szánt, illetve értékesített áru mérésére, hatósági árára vagy egyébként kötelezően megállapított árára,
d) a fogyasztói panaszok intézésére,
e) a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézésére,
f) a termék forgalmazása vagy szolgáltatás nyújtása során az egyenlő bánásmód követelményére, továbbá
g) a fogyasztók tájékoztatására vonatkozó rendelkezések betartását, és eljár azok megsértése esetén.
A fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi a fogyasztói szerződés megkötésénél alkalmazott vagy e célból nyilvánosan megismerhetővé tett általános szerződési feltételeket abban a tekintetben, hogy azok nem tartalmaznak-e a jóhiszeműség és tisztesség követelményébe ütközően a szerződéses jogokat és kötelezettségeket egyoldalúan és indokolatlanul a fogyasztó hátrányára megállapító feltételt.

16. Az étrend-kiegészítők nem gyógyszerek, nem rendelkeznek gyógyhatással, nem alkalmasak betegségek kezelésére sem a megelőzésére. Az étrend-kiegészítők élelmiszerek, így a jelölésükre (címke feliratok, a címkén, csomagoláson található bármely jel, ábra stb.) és reklámozásukra az élelmiszereknél megfogalmazott általános előírásokat kell alkalmazni. Ennek megfelelően a termékek jelölése, megjelenítése és hirdetése nem állíthatja, vagy sugallhatja, hogy az étrend-kiegészítő betegségek megelőzésére, kezelésére alkalmas, vagy ilyen tulajdonsága van. Az Ilona Med GmbH mint forgalmazó nem vállal jogi és gazdasági felelősséget a termékét forgalmazó gazdasági társaságok, magánszemélyek állításaiért, kiírt, bárhol megjelenített terméktapasztalataiért, véleményéért.

Kérjük a szolgáltatók és forgalmazók leírásainak és reklámjainak olvasásakor, ezt vegyék figyelembe!
Web-áruházunk nem foglalkozik tanácsadással, gyógyítással, probléma megoldással. Amennyiben termékeinket gyógyászati céllal kívánja felhasználni, úgy előtte kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.

Minden esetben figyelmesen olvassa el a termék csomagolásán lévő, illetve a termékhez mellékelt tájékoztatót!
Figyelem! Nem tekinthetők bizonyítéknak a Moksa cseppekkel és az Ilona Med természetes kender termékekkel kapcsolatos pozitív terméktapasztalatok, a betegektől és kezelőorvosaiktól származó vélemények. Az emberi szervezetre gyakorolt esetleges kedvező hatás szintén nem azonosítható a gyógyhatással. Mivel minden ember szervezete más, ezért eltérően reagálnak a Moksa cseppek és a az Ilona Med természetes kender termékek szedésére.

Az étrend kiegészítők nem gyógyszerek, gyógyhatásuk nincs, ezért az ebből eredő állításokért felelősséget nem vállalunk. A weboldalon szereplő kedvező hatások, pozitív visszajelzések kizárólag a Moksa cseppeket és az Ilona Med természetes kender termékeket szedő és használó fogyasztók véleményei, tapasztalatai alapján kerültek feltüntetésre.

17. Az Ilona Med GmbH megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok a lehető legpontosabbak legyenek.

18. A Moksa Csepp és az Ilona Med természetes kender termékek oldalain megjelent, termékről szóló leírások, tapasztalatok magánvéleménynek minősülnek. Az anyagokat beküldők állításai saját tapasztalatokon alapulnak, az ő véleményüket tükrözik. Az oldalon található termékek nem minősülnek gyógyszernek, az étrend-kiegészítők fogyasztása nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos, vegyes étrendet és az egészséges életmódot.